Cemhost.Tr.Gg | Kişisel Wep Sitesi
  Enerji DÖnÜŞÜmleri
 

Enerji DÖnÜŞÜmleri          


Metabolizma:hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür.
A-Anabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.
Örnek:Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb.

B-Katabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.
Örnek:Hücre içi ve dışı sindirim,O2 li ve O2 siz solunum

ATP(Adenozintrifosfat):
Yapısı:

 • Adenin nucleotid 
 • Riboz  
 • 3(Üç) fosforik asit

Özellikleri:

 • Yapısında iki yüksek enerjili fosfat bağları bulunur
 • Canlının tüm yaşamsal olaylarında kullandığı enerji kaynağıdır
 • Kolayca başka enerji formlarına dönüştürülebilir.(Elektrik,ısı,kimyasal bağ ,osmotik,ışık vb.)
 • Bütün reaksiyonlara katılabilir
 • Her hücre kendi ATP sini kendi sentezler
 • Hücrede sitoplazma,mitokondri ve kloroplastlarda sentezlenir
 • Hücre yaşamsal olaylarında sitoplazmada veya mitokondride üretilen ATP kullanılır
 • Kloroplastlarda sentezlenen ATP organik madde sentezi ve kloroplastlardaki diğer yaşamsal olaylarda kullanılır
 • Yüksek enerjili son fosfat bağının kopması ile ortama 7300 cal enerji verilir.

Hücrelerde ADP nin sistemden enerji alarak kendine bir fosforik asit  bağlayıp ATP haline gelmesine fosforilasyon denir.

Fosforilasyonda kullanılan enerji kaynağına göre 4 (Dört) tip fosforilasyon vardır.

1-Sübstrat düzeyde fosforilasyon:
a-Bütün canlılarda görülür
b-Sitoplazmik solunum enzimleri kullanılarak organik maddelerin yapısında bulunan bağ enerjisinin ATP enerjisi haline dönüşmesidir

2-Oksidatif-fosforilasyon:
a-Oksijenli solunum enzimi bulunduran canlılarda gerçekleşir
b-Organik maddeler oksijenli solunum enzimleri ile inorganik yapılara dönüştürülürken açığa çıkan H lerin O2 ye aktarılırken gerçekleşir
c- e.t.s.   görev alır

3-Foto-fosforilasyon
a-Klorofil taşıyan canlılarda gerçekleşir.
b-Klorofil ve e.t.s etkisi ile güneş ışık enerjisinin dönüşümü ile gerçekleşir
c-Enzim görev almaz

4-Kemosentetik-fosforilasyon:
a-Oksidasyon enzimi taşıyan bakterilerce gerçekleştirilir
b-İnorganik maddelerin (H,Fe,N,NH3 vb.) oksidasyon enzimleri ile oksitlenmesi ile açığa çıkan kimyasal enerji ile gerçekleşir


Canlılar dünyasında iki yöntemle ATP üretimi gerçekleşir.
A-Substrat düzeyde ATP sentezi
Enerji veren egzergonik reaksiyonlarda enerji düzeyi yüksek moleküller kullanılarak, enzimler aracılığı ile ADP nin (enerji düzeyinin yükseltilmesi) ATP ye dönüştürülmesi. Bütün canlılarda görülür.

B-Kemiosmoz yöntemi (Proton pompası) ile ATP sentezi
Zarla ayrılmış iki ortam arasında oluşturulan H+ yoğunluk farkına bağlı olarak ATP sentezlenmesi .Bu yöntemle ATP sentezi ni  üçe ayırabiliriz


1-Bakterial ATP sentezi

2-Kloroplast ATP sntezi (Foto-fosforilasyon):

3-Mitokondrial ATP sentezi( Oksidatif-fosforilasyon):

Bütün canlılar güneşin ışık enerjisini kullanırlar.Işık enerjisinin canlıların kullanabileceği enerji formuna dönüşmesinde fotosentez ve solunum mekanizmaları rol alır.

KEMİOSMOTİK ATP ÜRETİMİ

Karakter

Archaea

Mor bakteri

Kloroplast

Mitokondri

Enerji kaynağı

Işık

Işık

Işık

NADH

Pompa

Bacteriorhodopsin

Bakteriyel photosystem, sitokrom-b / c

Photosystems I ve II, b sitokrom / f

Kompleksleri I, III ve IV

Ürünler

ATP

ATP

ATP, NADPH, oksijen

ATP, su


ATP nin önemi

 1. ATP de, fosfat gruplar arasındaki yüksek enerjili bağ kararsız yapıda olup kolayca hidrolize olabilir.
 2. Bu hidrolizi yaklaşık 7.3 kCal enerji açığa çıkar.
 3. Bu enerji hücresel faaliyetleri için kullanılır.
 4. ATP hidroliz geri çevrilebilir bir reaksiyondur.
 5. ATP ,ADP’nin  bir inorganik fosfat grubu P (i) bağlanması ile sentezlenir.
 6. Bu bir yoğunlaşma reaksiyonu olup yaklaşık 7.3 kCal enerji  gerektirir.
 7. Bu yoğunlaşması reaksiyon için gerekli enerji; Katabolik tepkimeler ve redoks reaksiyonlarından gelir.
 8. ATP sentetaz hem hidroliz ve ATP sentezini (Yoğunlaşma) katalizler.
 9. ATP gerektiğinde kullanmak için ideal bir enerji kaynağıdır.

 

ATP evrensel enerji kaynağı molekülü olarak kabul edilir.

Nedenleri:
1. Tüm hücrelerde ATP’nin varlığı
2. Birçok metabolik (Katabolik veya anabolik) hücresel faaliyetlerinde ATP kullanımı
3.Hücrelerin ATP açlık etkisi – hücrelerde ATP sentezlenmez ise canlılık durur.
4. Farklıda olsa ATP sentezine yönelik aktivitelerin bütün canlılarda olması
5. Bütün canlılarda aynı ATP  (prokaryotik ve ökaryotik hücreler)  aynı veya farklı olaylarda kullanılır

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=